Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Nguyên nhân nào làm cho độ cao của đai nhiệt đới gió mùa ở m

Nguyên nhân nào làm cho độ cao của đai nhiệt đới gió mùa ở m

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nguyên nhân nào làm cho độ cao của đai nhiệt đới gió mùa ở miền Bắc xuống thấp hơn ở miền Nam nước ta?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn