Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Nguyên nhân nào sau đây làm cho thời tiết lạnh ẩm xuất hiện

Nguyên nhân nào sau đây làm cho thời tiết lạnh ẩm xuất hiện

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nguyên nhân nào sau đây làm cho thời tiết lạnh ẩm xuất hiện vào nửa cuối mùa đông ở miền Bắc nước ta?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn