Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Nguyên nhân nào sau đây tạo nên những ngày nắng ấm trong mùa đông ở miền Bắc nước ta?

Nguyên nhân nào sau đây tạo nên những ngày nắng ấm trong mùa đông ở miền Bắc nước ta?

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nguyên nhân nào sau đây tạo nên những ngày nắng ấm trong mùa đông ở miền Bắc nước ta?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Nguyên nhân tạo nên những ngày nắng ấm trong mùa đông ở miền Bắc nước ta là do hoạt động của Gió Tín Phong Bắc Bán cầu mạnh lên vào mỗi đợt gió mùa Đông Bắc suy yếu, gió Tín Phong Bắc Bán cầu có bản chất nóng khô nên sẽ mang lại những ngày nắng ấm trong mùa đông

(Chú ý: Gió Tín Phong Bắc Bán cầu gây mưa cho miền Trung do gió thổi qua biển, được tăng cường ẩm và gặp bức chắn địa hình là dãy Trường Sơn nên mới biến tính thành gió ẩm)

=> Chọn đáp án D

Ý kiến của bạn