Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Nguyên nhân nào tạo nên sự thay đổi thiên nhiên  theo độ cao

Nguyên nhân nào tạo nên sự thay đổi thiên nhiên  theo độ cao

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nguyên nhân nào tạo nên sự thay đổi thiên nhiên  theo độ cao?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn