Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Nhận định nào sau đây đúng về Đông Nam Á?

Nhận định nào sau đây đúng về Đông Nam Á?

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nhận định nào sau đây đúng về Đông Nam Á?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Đông Nam Á nằm trong vành đai sinh khoáng vì thế có nhiều loại khoáng sản. Vùng thềm lục địa nhiều dầu khí, là nguồn nguyên, nhiên liệu cho hát triển kinh tế. Đông Nam Á có khí hậu nóng ẩm, hệ thống đất trồng phong phú, mạng lưới sông ngòi dày đặc, thuận lợi cho việc phát triển một nền nông nghiệp nhiệt đới

=> Chọn đáp án D

Ý kiến của bạn