Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Nhận định nào sau đây là không chính xác về HCl:          

Nhận định nào sau đây là không chính xác về HCl:          

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nhận định nào sau đây là không chính xác về HCl:

           


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

A đúng

B đúng vì khi hòa tan vào nước tạo dung dịch axit làm quỳ tím chuyển sang màu đỏ

C sai vì HCl không hòa tan được Cu (đồng) mà chỉ hòa tan được các kim loại đứng trước H trong dãy hoạt động hóa học của KL.

D đúng vì Cl- có khả năng nhường e thể hiện tính khử còn H+ có khả năng nhận e thể hiện tính oxi hóa.

Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập hóa học 10, Tổng ôn tập lớp 10 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn