Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Nhân vật nào được gọi là “quân He” và là thủ lĩnh kiệt xuất của phong trào nông dân Đàng Ngoài thế k

Nhân vật nào được gọi là “quân He” và là thủ lĩnh kiệt xuất của phong trào nông dân Đàng Ngoài thế k

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nhân vật nào được gọi là “quân He” và là thủ lĩnh kiệt xuất của phong trào nông dân Đàng Ngoài thế kỉ XVIII?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Nguyễn Hữu Cầu (gọi là quận He) là thủ lĩnh kiệt xuất của phong trào nông dân đương thời.

Chọn: D

Ý kiến của bạn