Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Nhận xét nào dưới đây không đúng về cuộc khởi nghĩa Hương Khê?

Nhận xét nào dưới đây không đúng về cuộc khởi nghĩa Hương Khê?

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nhận xét nào dưới đây không đúng về cuộc khởi nghĩa Hương Khê?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Cuộc khởi nghĩa có sự phối hợp lãnh đạo của Phạm Bành và Đinh Công Tráng là đặc điểm của cuộc khởi nghĩa Ba Đình.

Chọn: C

Ý kiến của bạn