Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Nhận xét nào sau đây là đúng. Quy tắc mômen lực:

Nhận xét nào sau đây là đúng. Quy tắc mômen lực:

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nhận xét nào sau đây là đúng.

Quy tắc mômen lực:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Quy tắc mômen lực dùng được cho cả vật rắn có trục cố định và không cố định

( * ) Xem thêm: Ôn tập vật lý 10, Tổng ôn tập lớp 10 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn