Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

nhiễm sắc thể giới tính  không có đặc điểm là    

nhiễm sắc thể giới tính  không có đặc điểm là    

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

nhiễm sắc thể giới tính  không có đặc điểm là    


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý C sai vì một số loài có NST giới tính đặc biệt như châu chấu XO là con đựcỞ người XY là con trai NST X và Y không tương đồng về cấu trúcĐáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn