Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Nhiệm vụ của Hội đồng bảo an Liên Hiệp Quốc là:

Nhiệm vụ của Hội đồng bảo an Liên Hiệp Quốc là:

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nhiệm vụ của Hội đồng bảo an Liên Hiệp Quốc là:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn