Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Nhóm động vật nào sau đây có giới đực mang cặp nhiễm sắc thể

Nhóm động vật nào sau đây có giới đực mang cặp nhiễm sắc thể

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nhóm động vật nào sau đây có giới đực mang cặp nhiễm sắc thể giới tính là XX và giới cái mang cặp nhiễm sắc thể giới tính là XY?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Nhóm động vật có giới đực mang cặp nhiễm sắc thể giới tính là XX và giới cái mang cặp nhiễm sắc thể giới tính là XY là : gà, bồ câu, bướm

Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn