Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Niên đại nào có quan hệ trực tiếp với câu văn sau đây? “Phá

Niên đại nào có quan hệ trực tiếp với câu văn sau đây? “Phá

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Niên đại nào có quan hệ trực tiếp với câu văn sau đây?

“Pháp chạy Nhật đầu hàng, Vua Bảo Đại thoái vị. Nhân dân ta đã đánh đô các xiềng xích thực dân gần 100 năm nay để xây dựng nên nước Việt Nam độc lập. Dân ta đánh đổ chế độ quân chủ mấy mươi thế kỉ mà lập nên chế độ dân chủ cộng hòa”.


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn