Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Nội dung nào không minh chứng cho sự suy yếu của nhà Lê sơ từ đầu thế kỉ XVI?

Nội dung nào không minh chứng cho sự suy yếu của nhà Lê sơ từ đầu thế kỉ XVI?

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nội dung nào không minh chứng cho sự suy yếu của nhà Lê sơ từ đầu thế kỉ XVI?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Từ đầu thế kỉ XVI, nhà Lê bắt đầu suy thoái. Biểu hiện cụ thể là:

- Vua, quan ăn chơi xa xỉ, xây dựng các cung điện, lâu dài nguy nga => tốn kém

- Nội bộ chia rẽ, kéo cánh => lục đục

- Dưới triều Lê Uy Mục: quý tộc, ngoại thích nắm quyền, giết hại các công thần.

- Dưới triều Lê Tương Dực: tướng Trịnh Duy Sản chia bè, nắm quyền lực.

=> Loại trừ đáp án: D

Chọn: D

Ý kiến của bạn