Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Ở đậu Hà Lan, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với a

Ở đậu Hà Lan, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với a

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ở đậu Hà Lan, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng. Cho cây hoa đỏ thuần chủng lai với cây hoa trắng (P), thu được F1. Cho cây F1 tự thụ phấn, thu được F2. Tính theo lí thuyết, trong số các cây hoa đỏ ở F2, cây thuần chủng chiếm tỉ lệ


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

F1 Aa→ F2 1AA : 2Aa : 1aa => Tỷ lệ cây hoa đỏ thuần chủng trong tổng số cây hoa đỏ là 

Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn