Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Ở đậu hà lan, gen A quy định hạt vàng trội hoàn toàn so với

Ở đậu hà lan, gen A quy định hạt vàng trội hoàn toàn so với

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ở đậu hà lan, gen A quy định hạt vàng trội hoàn toàn so với alen a quy định hạt xanh; gen B quy định hạt trơn trội hoàn toàn so với alen b quy định hạt nhăn. Hai cặp gen này nằm trên 2 cặp NST khác nhau. Cho đậu hạt vàng, trơn lai với đậu hạt vàng, trơn thu được đời con có kiểu hình hạt xanh, nhăn chiếm tỉ lệ 6,25%. Kiểu gen của bố mẹ là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

P: A-B- x  A-B-

F1 aabb = =  x 

Bố mẹ dị hợp hai cặp gen :

=>  P :  AaBb x AaBb

Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn