Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Ở đậu Hà lan: hạt trơn trội so với hạt nhăn. Cho đậu hạt trơ

Ở đậu Hà lan: hạt trơn trội so với hạt nhăn. Cho đậu hạt trơ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ở đậu Hà lan: hạt trơn trội so với hạt nhăn. Cho đậu hạt trơn lai với đậu hạt nhăn được F1 đồng loạt trơn. F1 tự thụ phấn được F2; Cho rằng mỗi quả đậu F2 có 4 hạt. Xác suất để bắt gặp qủa đậu có 3 hạt trơn và 1 hạt nhăn là bao nhiêu?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

F1 dị hợp một cặp gen Aa 

F 1 tự thụ phấn thì ta có Aa x Aa → 1 AA : 2 Aa : 1 aa → 3/ 4 trơn : 1/4 nhăn 

Xác suất để bắt gặp quả đậu có 3 hạt trơn và 1 hạt nhăn :

Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn