Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Ở độ cao trên 2600m ở nước ta có khí hậu là

Ở độ cao trên 2600m ở nước ta có khí hậu là

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ở độ cao trên 2600m ở nước ta có khí hậu là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn