Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Ở loài thực vật, tính trạng màu sắc hoa do 2 cặp gen Aa và B

Ở loài thực vật, tính trạng màu sắc hoa do 2 cặp gen Aa và B

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ở loài thực vật, tính trạng màu sắc hoa do 2 cặp gen Aa và Bb nằm trên 2 NST khác nhau có cả gen A và B trong kiểu gen cho hoa tím thiếu 1 trong 2 gen A hoặc B thì quy định hoa vàng kiểu gen aabb quy định hoa trắng. Ở một quần thể đang cân bằng về di truyền, tần số alen A là 0.3 và B có tần số 0.7, tính theo lí thuyết tỉ lệ hoa màu vàng trong quần thể là:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Quy ước gen : A-B hoa tím ; A-bb , aaB- hoa vàng ; aabb hoa trắng 

Tần số alen A = 0,3 => a = 0,7 

ð Cấu trúc di truyên trong quần thể là : 0,09AA + 0,42 Aa + 0,49aa

ð A- = 0,51 , aa = 0, 49 

Tần số alen B = 0,7 => b = 0,3 

ð Cấu trúc di truyền trong quần thể là : 0,49 BB + 0,42 Bb + 0,09 bb 

ð B- = 0,91 B- , bb = 0,09 

ð Tỉ lệ hoa màu vàng trong quần thể là : 0,49 x 0,91 + 0,09 x 0,51 = 0.4459+ 0,0459 = 0, 4918 = 49, 18% 

ð Đáp án C 

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn