Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Ở miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ, nơi không có tháng nào trong

Ở miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ, nơi không có tháng nào trong

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ở miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ, nơi không có tháng nào trong mùa đông có nhiệt độ trung bình dưới 200C là:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn