Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Ở một chủng vi khuẩn đột biến, khi môi trường có đường lacto

Ở một chủng vi khuẩn đột biến, khi môi trường có đường lacto

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ở một chủng vi khuẩn đột biến, khi môi trường có đường lactozo hay không có đường lactozo thì các gen cấu trúc trong operon Lac đều phiên mã tổng hợp mARN, mARN dịch mã tổng hợp các enzim. Theo suy luận lí thuyết, khi bị đột biến ở vùng nào sau đây thì dẫn tới hiện tượng trên?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Khi môi trường có lactogzo hay không có lacto zơ thì  quá trình dịch mã và phiên mã các gen cấu trúc vẫn diễn ra thì có thể là do đột biến ở  vùng khới động của gen điều hòa dẫn tới ARN không liên kết và phiên mã  mARN của gen điều hòa dẫn đến protien ức chế không hình thành  và không liên kết với vùng vận hành .

Hoắc có thể vùng vận hành của opreon bị đột biến nên protein ức chế không liên kết được

Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn