Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

.Ở một loài lưỡng bội (đực XY, cái: XX) xét 1 gen quy định m

.Ở một loài lưỡng bội (đực XY, cái: XX) xét 1 gen quy định m

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

.Ở một loài lưỡng bội (đực XY, cái: XX) xét 1 gen quy định màu mắt có 2 alen là A: màu đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định màu trắng. Khi quần thể ngẫu phối hình thành tối đa 5 loại kiểu gen về gen này. Cho lai giữa hai cơ thể bố mẹ đều có màu mắt đỏ thì:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn