Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Ở một loài thực vật, khi lai cây hoa tím thuần chủng với cây

Ở một loài thực vật, khi lai cây hoa tím thuần chủng với cây

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ở một loài thực vật, khi lai cây hoa tím thuần chủng với cây hoa vàng thuần chủng được F1 có 100% hoa vàng. Cho F1 tự thụ phấn, F2 thu được 39 cây hoa vàng: 9 cây hoa tím. Nếu phép lai khác giữa cây hoa tím với cây hoa vàng được kết quả : 1 hoa tím : 1 hoa vàng thì trong các phép lai sau, có bao nhiêu phép lai phù Һợр? (1) AaBB x aaBB. (3) Aabb x aaBb. (5) AABB x aaBb.(2) aabb x aaBb. (4) AaBb x aaBB. (6) Aabb x Aabb.


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Pt/c : tím x vàng

F1 : 100% hoa vàng

F1 tự thụ

F2 : 13 vàng : 3 tím

→ A-B- = A-bb = aabb = vàng; aaB- = tím

→ tính trạng do 2 gen không alen tương tác át chế: A át chế a, B, b

F1‘ : 1 vàng : 1 tím

1 tím ↔ aaB- = ½ 

TH1 : B- = ½ và aa = 1→P’ : aaBb x aabb

TH2: B- = 1 và aa = ½↔ P’ : (BB x BB/Bb/bb) . (aa x Aa)

(Bb x BB) . (aa x Aa)

Các phép lai phù hợp là: (1) (2) (4) 

Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn