Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Ở một loài tự thụ phấn nghiêm ngặt, biết alen A qui định hạt

Ở một loài tự thụ phấn nghiêm ngặt, biết alen A qui định hạt

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ở một loài tự thụ phấn nghiêm ngặt, biết alen A qui định hạt vàng trội hoàn toàn so với alen a qui định hạt xanh. Giả sử các quả trên cây có kiểu gen là Aa đều có 4 hạt. Xác suất để gặp quả có 3 hạt vàng, 1 hạt xanh là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Cây có kiểu gen Aa tự thụ phấn sẽ cho đời con có tỷ lệ KH: 3/4 hạt vàng: 1/4 hạt xanh.

Xác suất xuất hiện quả có 3 hạt vàng và 1 hạt xanh là: 

Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn