Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Ở một quần thể gà tính trạng lông đen là trội hoàn toàn so v

Ở một quần thể gà tính trạng lông đen là trội hoàn toàn so v

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ở một quần thể gà tính trạng lông đen là trội hoàn toàn so với tính trạng lông trắng,do một cặp gen nằm trên NST thường quy định. Trong một quần thể gà giao phối ngẫu nhiên xác định  được 16% gà lông trắng. Người ta tách riêng các con gà lông trắng và cho các cá thể còn lại giao phối ngẫu nhiên  thì theo lý thuyết tỉ lệ gà lông trắng  thu được ở thế hệ kế tiếp là bao nhiêu?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Một quần thể giao phối ngẫu nhiên sẽ đạt trạng thái cân bằng di truyền

A – lông đen , a – lông trắng

aa = 16% = q(a) 2 do đó  q(a) = 0,4  => p(A) = 0,6

Tỷ lệ kiểu gen trong các con gà lông đen: 0,36 AA : 0,48Aa hay 3AA : 4Aa

Có tỷ lệ giao tử là : 5A : 2a

Khi giao phối ngẫu nhiên, số gà lông trắng(aa) tạo ra là:  x  =  = 8,16%

Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn