Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Ở sinh vật nhân sơ, một gen có 3000 nuclêôtit và có số nuclê

Ở sinh vật nhân sơ, một gen có 3000 nuclêôtit và có số nuclê

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ở sinh vật nhân sơ, một gen có 3000 nuclêôtit và có số nuclêôtit loại T chiếm 30%. Đột biến điểm xảy ra làm cho gen sau đột biến dài 5100A0 và  có 3599 liên kết hiđrô. Loại đột biến đã xảy ra thuộc dạng


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Gen ban đầu :

N = 3000

T = A = 0,3 x 3000 = 900

G= X = 600

Tổng số liên kết hidro là : 3600

Gen đột biến có

L  = 5100 A = 3000 =>  Đột biến thay thế nucleotit

Số liên kết hidro là : 3599 => giảm đi 1 liên  kết hidro

Đột biến thay thế 1 G-X bằng 1 cặp A- T

Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn