Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Ở tằm, xét các phép lai Phép lai 1: Cho bướm tằm đực sinh r

Ở tằm, xét các phép lai Phép lai 1: Cho bướm tằm đực sinh r

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ở tằm, xét các phép lai

Phép lai 1: Cho bướm tằm đực sinh ra từ kén màu vàng, hình bầu dục giao phối với một bướm tằm cái sinh ra từ kén màu trắng, hình dài thu được F1 50% kén màu vàng, hình dài; 50% kén màu trắng, bầu dục.

Phép lai 2: Cho bướm tằm cái sinh ra từ kén màu vàng, hình bầu dục giao phối với một bướm tằm đực sinh ra từ kén màu trắng, hình dài thu được F1 672 kén màu vàng, hình dài; 672 kén màu trắng, bầu dục; 128 kén màu vàng, hình bầu dục; 128 kén màu trắng, hình dài. Biết rằng các tính trạng trội là trội hoàn toàn.

Các nhận xét đúng là

(1) Gen quy định màu sắc kén nằm trên NST giới tính

(2) Gen quy định màu sắc kén nằm trên NST thường

(3) Kiểu gen bướm tằm cái trong phép lai 1 giống kiểu gen tằm đực ở phép lai 2

(4) Tằm đực phép lai 2 xảy ra tần số hoán vị gen 16%

(5) Nếu cho F1 ở phép lai 1 giao phối thì F2 thu được tỉ lệ kểu hình 3 : 1

(6) Nếu cho F1 ở phép lai 1 giao phối thì F2 thu được tỉ lệ kểu hình 1 : 1 : 1 : 1


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

ở phép lai 2 tằm cái sinh ra từ kén màu vàng, hình bầu dục giao phối với một bướm tằm đực sinh ra từ kén màu trắng, đời con cho 4 loại kiểu hình

tỷ lệ: kén vàng/ kén trắng:1:1 ; kén dài: kén bầu dục= 1:1 đây là phép lai phân tích, nếu 2 gen quy định 2 tính trạng này PLĐL thì F1 phải có tỷ lệ 1:1:1:1 ≠ đề => 2 gen này nằm trên 1 cặp NST tương đồng.

quy ước gen: A: kén màu trắng ,a kén màu vàng

B: kén dài; b : kén bầu dục.

Do đề không nói tới sự phân ly ở 2 giới nên 2 gen này nằm trên NST thường => (1) sai, (2) đúng => loại B, D

ở phép lai 1: cho 2 kiểu hình, nên P có kiểu gen: ( con cái không có hoán vị gen)

phép lai 2: cho 4 kiểu hình nên con đực đem lai dị hợp về 2 cặp gen, tỷ lệ kén vàng,bầu dục = 0.08 mà bên tằm cái cho ab = 1 => tần số hoán vị gen,f=16% , kiểu gen của con đực => (3) đúng, (4) đúng.

- Nếu cho F1 ở phép lai 1 giao phối: tỷ lệ kiểu hình :1:1:1:1 => (5) sai, (6) đúng

Vậy đáp án đúng là C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn