Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Ở thực vật C4 giai đoạn cố định CO2

Ở thực vật C4 giai đoạn cố định CO2

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ở thực vật C4, giai đoạn cố định CO2


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ở thực vật C4, giai đoạn cố định CO2 xảy ra ở lục lạp trong tế bào mô giậu và tế bào bao bó mạch

Chọn A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn