Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

<p align="left" class="BodyText9">Khi giao phấn giữa cây hoa

<p align=

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Khi giao phấn giữa cây hoa đỏ thuần chủng với cây hoa trắng thu được F1 toàn cây hoa đỏ. Tiếp tục cho F1 lai với cơ thể đồng hợp lặn thu được thế hệ con có tỉ lệ 3 cây hoa trắng : 1 cây hoa đỏ. Cho cây F1 tự thụ phấn thu được F2, lấy 4 cây F2 xác xuất để có 3 cây hoa đỏ là:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

F1 lai với cơ thể đồng hợp lặn cho ra 4 loại tổ hợp => F1 dị hợp hai cặp gen . AaBb ( hoa đỏ ).  

AaBb  x aabb => 3 trắng : 1 đỏ .   

Quy ước gen : A_B_; hoa đỏ

                       A_bb+aaB_+aabb : hoa trắng

F1 tự thụ : AaBb   x   AaBb

KH : 9 đỏ : 7 trắng

Lấy 4 cây ở F2, xác suất để có 3 cây hoa đỏ là :

 

Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn