Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

<p class="BodyText2">Thể song nhị bội

<p class=

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Thể song nhị bội


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Thể song nhị bội là cơ thể có các tế bào mang 2 bộ NST lưỡng bội của 2 loài khác nhau

Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn