Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Phát biểu nào đúng khi nói về ARN.

Phát biểu nào đúng khi nói về ARN.

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Phát biểu nào đúng khi nói về ARN.


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Phát  biểu đúng là D .

Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn