Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Phát biểu nào sau đây chính xác ?

Phát biểu nào sau đây chính xác ?

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Phát biểu nào sau đây chính xác ?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Hệ gen virut có cả ARN kép, ARN đơn( HIV có 2 chuỗi ARN đơn)

Cả hai mạch của gen đều mang thông tin di truyền

Gen nhân thực có intron xen kẽ exon nên trong vùng mã hóa không chỉ chứa các bộ ba mã hóa mà còn chứa các bộ ba không mã hóa

Hệ gen  của sinh vật nhân sơ chỉ gồm gen ở trong  vùng nhân , (gen nằm trong tế bào chất  không quan trọng )

Đáp án  C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn