Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Phát biểu nào sau đây là mệnh đề: a) Phở là một món ăn của

Phát biểu nào sau đây là mệnh đề: a) Phở là một món ăn của

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Phát biểu nào sau đây là mệnh đề:

a) Phở là một món ăn của người Việt Nam.                           b) Hôm qua, trời đẹp quá.

c) (6:2 = 5 - 3.)                                  d) (6 - 2 = 3 + 5.) 6 – 2 = 3 + 5.                                e) (9 ge 9.)

 

 


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

a) Là mệnh đề.                        b) Không là mệnh đề.

c) Là mênh đề.                        d) Là mệnh đề.                        e) Là mệnh đề.

( * ) Xem thêm: Ôn tập toán 10, Tổng ôn tập lớp 10 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn