Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Phát biểu sau đây về ổ sinh thái là đúng?

Phát biểu sau đây về ổ sinh thái là đúng?

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Phát biểu sau đây về ổ sinh thái là đúng?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Phương án A sai vì ổ sinh thái là một khoảng không gian sinh thái được hình thành bởi tổ hợp các giới hạn sinh thái của các nhân tố sinh thái.

Phương án B sai vì hai loài có nơi ở trùng nhau thì luôn có xu hướng phân li ổ sinh thái để tránh cạnh tranh với nhau về dinh dưỡng.

Phương án C sai vì có thể cạnh tranh về nơi ở.

Phương án D đúng.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn