Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Phép lai Aa × Aa thu được F1 có

Phép lai Aa × Aa thu được F1 có

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Phép lai Aa × Aa thu được F1


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Aa × Aa → 1AA:2Aa:1aa

Chọn C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn