Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số y = 2x - 1x + 1 tại điểm có hoành độ x0 =  - 2 là:

Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số y = 2x - 1x + 1 tại điểm có hoành độ x0 =  - 2 là:

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số (y = frac{{2x - 1}}{{x + 1}}) tại điểm có hoành độ ({x_0} = - 2) là:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ta có: (y' = frac{{2 + 1}}{{{{left( {x + 1} right)}^2}}} = frac{3}{{{{left( {x + 1} right)}^2}}}.)

Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số (y = frac{{2x - 1}}{{x + 1}}) tại điểm (x =  - 2) là:

(y = frac{3}{{{{left( { - 2 + 1} right)}^2}}}left( {x + 2} right) + frac{{2.left( { - 2} right) - 1}}{{ - 2 + 1}} = 3x + 6 + 5 = 3x + 11.)

Chọn  C.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn toán cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn