Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Quần thể có thành phần kiểu gen không cân bằng là:

Quần thể có thành phần kiểu gen không cân bằng là:

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Quần thể có thành phần kiểu gen không cân bằng là:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Quần thể không cân bằng là quần thể C0,01 AA: 0,9Aa:0.09 aa có pA=0.7 ; qa= 0.3Nếu quần thể này cân bằng sẽ có cấu trúc AA: 2pq Aa: aa= 0.49AA: 0.42Aa: 0.09 aa

Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn