Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

 Quần thể ngẫu phối nào sau đây đã đạt trạng thái cân bằng d

 Quần thể ngẫu phối nào sau đây đã đạt trạng thái cân bằng d

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

 Quần thể ngẫu phối nào sau đây đã đạt trạng thái cân bằng di truyền?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Quần thể ở trạng thái cân bằng thì thỏa mãn công thức 

 Và

 Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn