Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

 Quần xã nào sau đây có lưới thức ăn phức tạp nhất và có độ

 Quần xã nào sau đây có lưới thức ăn phức tạp nhất và có độ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

 Quần xã nào sau đây có lưới thức ăn phức tạp nhất và có độ ổn định cao nhất?

 

 


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

- Đi từ vĩ độ cao đến vĩ độ thấp thì quần xã có mức độ đa dạng tăng dần → lưới thức ăn càng phức tạp và độ ổn định càng cao.

- Trong các quần xã trên thì rừng mưa nhiệt đới có độ đa dạng cao nhất → lưới thức ăn phức tạp nhất và có độ ổn định cao nhất.

=> Đáp án B.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn