Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Quốc gia giành độc lập sớm nhất ở Châu Phi sau chiến tranh t

Quốc gia giành độc lập sớm nhất ở Châu Phi sau chiến tranh t

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Quốc gia giành độc lập sớm nhất ở Châu Phi sau chiến tranh thế giới thứ hai là:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn