Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Ranh giới phân chia phần lãnh thổ phía Bắc và phần lãnh thổ phía Namvề mặt tự nhiên là dãy

Ranh giới phân chia phần lãnh thổ phía Bắc và phần lãnh thổ phía Namvề mặt tự nhiên là dãy

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ranh giới phân chia phần lãnh thổ phía Bắc và phần lãnh thổ phía Namvề mặt tự nhiên là dãy


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ranh giới phân chia phần lãnh thổ phía Bắc và phần lãnh thổ phía Nam về mặt tự nhiên là dãy Bạch Mã (Atlat trang 13-14)

=> Chọn đáp án A

Ý kiến của bạn