Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Rừng ngập mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long tập trung nhiều ở?

Rừng ngập mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long tập trung nhiều ở?

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Rừng ngập mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long tập trung nhiều ở?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Kiến thức lớp 12 bài 41, rừng ngập mặn nhiều ở Cà Mau và Bạc Liêu; hoặc dựa vào Atlat trang 12 tra cứu rừng ngập mặn và trang 4-5 để tìm tên tỉnh

=> chọn C

Ý kiến của bạn