Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Sinh vật biến đổi gen không được tạo ra bằng phương pháp nào sau đây?

Sinh vật biến đổi gen không được tạo ra bằng phương pháp nào sau đây?

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Sinh vật biến đổi gen không được tạo ra bằng phương pháp nào sau đây?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Sinh vật biến đổi gen không được tạo ra bằng phương pháp lai hữu tính giữa các cá thể cùng loài.

Chọn C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn