Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Sự hiện diện của dãy Trường Sơn đã làm cho vùng Bắc Trung Bộ

Sự hiện diện của dãy Trường Sơn đã làm cho vùng Bắc Trung Bộ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Sự hiện diện của dãy Trường Sơn đã làm cho vùng Bắc Trung Bộ


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn