Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Tài nguyên ở nước ta hiện nay không còn được xem là vô tận v

Tài nguyên ở nước ta hiện nay không còn được xem là vô tận v

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Tài nguyên ở nước ta hiện nay không còn được xem là vô tận vì:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn