Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Tại sao năm 1960 đươc gọi là “Năm châu Phi”?

Tại sao năm 1960 đươc gọi là “Năm châu Phi”?

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Tại sao năm 1960 đươc gọi là “Năm châu Phi”?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn