Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Tại sao nghĩa quân Tây Sơn được gọi là “giặc nhân đức”?

Tại sao nghĩa quân Tây Sơn được gọi là “giặc nhân đức”?

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Tại sao nghĩa quân Tây Sơn được gọi là “giặc nhân đức”?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Đi đến đâu nghĩa quân Tây Sơn cũng "lấy của người giàu chia cho người nghèo", xóa bỏ cho nông dân, bãi bỏ nhiều thứ thuế. Vì thế, nghĩa quân Tây Sơn được gọi là “giặc nhân đức” đối với nông dân

Chọn: C

Ý kiến của bạn