Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Tập xác định của hàm số y = pi ^ - x là

Tập xác định của hàm số y = pi ^ - x là

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Tập xác định của hàm số (y = {pi ^{ - x}}) là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Hàm số (y = {pi ^{ - x}}) xác định trên (mathbb{R}).

Chọn  D.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn toán cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn