Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Thách thức lớn nhất khi Việt Nam đổi mới và hội nhập đe dọa sự phát triển bền vững đất nước và chất

Thách thức lớn nhất khi Việt Nam đổi mới và hội nhập đe dọa sự phát triển bền vững đất nước và chất

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Thách thức lớn nhất khi Việt Nam đổi mới và hội nhập đe dọa sự phát triển bền vững đất nước và chất lượng cuộc sống người dân là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Thách thức lớn nhất khi Việt Nam đổi mới và hội nhập đe dọa sự phát triển bền vững đất nước và chất lượng cuộc sống người dân là nhiều dự án, công trình đầu tư công nghệ lạc hậu, nhập khẩu công nghệ cũ, không kiểm soát được chất thải gây nguy cơ ô nhiễm môi trường, đe dọa sự phát triển bền vững, điển hình như vụ Formosa gây ô nhiễm môi trường biển các tỉnh miền Trung

=> Chọn đáp án C

Ý kiến của bạn