Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Thắng lợi quyết định nhất trong cuộc kháng chiến chống Pháp

Thắng lợi quyết định nhất trong cuộc kháng chiến chống Pháp

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Thắng lợi quyết định nhất trong cuộc kháng chiến chống Pháp của quân dân ta thể hiện trên mặt trận nào


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn